Veselé Vánoce a šťastný pohodový rok

přeje kolektiv penzionu Nad sklepem. Děkujeme a velmi si vážíme vaši přízně, těšíme se na vás opet v dalším roce!