Krojované hody 2020

Dne 18. července 2020 se v areálu obecního úřadu uskuteční tradiční krojované hody.